תרגום ומתורגמנות

 
המתרגם בכתב (translator) והמתורגמן בעל-פה (interpreter) מהווים גשר חיוני להעברת רעיונות ומושגים תרבותיים בין שפות. אולם אלה מקצועות שונים: המתורגמן עוסק במילים מדוברות, המתרגם – במילים כתובות. כל מקצוע מחייב מערכת מיומנויות וכישורים משלו, שחלקם חופפים וחלקם נבדלים אלה מאלה. כדי לעסוק הן בתרגום והן במתורגמנות, תנאי הכרחי הוא לשלוט על בוריין ועל דקויותיהן לפחות בשתי שפות ובתרבותן – שפת המקור ושפת היעד.

מתורגמנות

 
התרגום בעל-פה מתאפיין באופני תרגום שונים:
תרגום סימולטני, תרגום עוקב, תרגום בלחישה, תרגום תוך ליווי, תרגום בשיחת ועידה ותרגום מהדף.
התרגום הסימולטני, שבמהלכו מתרגמים המתורגמנים את דברי המרצים תוך כדי הרצאתם, נחלק לסוגים שונים:
 
  • תרגום סימולטני במפגשי zoom - תרגום בזמן אמת של דברי המנחה/המרצה כשהדוברים והמתורגמנים יושבים כל אחד במשרדו/בביתו.
  • תרגום סימולטני בוועידות בינלאומיות – תרגום זה מתבצע בעזרת ציוד תרגום, הכולל תא תרגום, אוזניות לקהל ומיקרופון ואוזניות למתורגמנים. המתורגמנים יושבים בתא תרגום בתוך אולם הדיונים וצופים דרך חלון שבחזיתו בנעשה על הבמה ובאולם הדיונים. התא משמש לבידוד המתורגמנים כדי להקל עליהם להתרכז ומבודד אותם מהקהל. ציוד זה מלווה בטכנאי במשך כל יום התרגום. בסוג תרגום זה יש אפשרות לתרגם לשפות אחדות במקביל.
  • תרגום סימולטני באמצעות ציוד נייד (ללא תא וללא טכנאי) – מתאים לתרגום בקבוצות קטנות בתוך חדר או בסיורים. סוג זה של תרגום אינו מצריך התקנת ציוד מראש, שכן הוא פועל על סוללות. בתרגום בתוך חדר המתורגמנים יושבים בצד, במקום שממנו יראו וישמעו היטב את הנאמר ומתרגמים בלחישה לתוך מיקרופון. המאזינים קולטים את התרגום באמצעות מקלט ואוזניות המחולקים להם.
 
 
 
 
 
 
 
  • תרגום סימולטני באולפן הטלוויזיה, באמצעות "קול-על" (voice over) - כאשר קול הדובר במקור מונמך וקול המתורגמן מוגבר ו"מולבש" עליו, כגון בשידורים חיים של אירועים חדשותיים.
  • תרגום סימולטני בלחישה - זהו תרגום סימולטני לכל דבר אך ללא ציוד תרגום או טכנאי. המתורגמן נמצא ליד המאזין ולוחש על אוזנו בזמן אמת את תרגום הנאמר בשפת המקור. תרגום מסוג זה מתאים לכל היותר לשני מאזינים לאותה שפה.
  • תרגום סימולטני ב- video-conference או ב – teleconference, כאשר המרצים נמצאים בארצות שונות, ונראים ונשמעים מעל גבי מסך באולם הוועידה.
  • תרגום סימולטני בהקלטה - תרגום בעל-פה של סרטונים וטקסטים בהקלטת אודיו. התרגום מוקלט ונשלח ללקוח במייל.
 
 
תרגום של כנס העוסק ברפואת עור
 
 
 
 
 
תרגום עוקב - מתבצע ללא ציוד תרגום ומשמש בבתי משפט, מעמדים ממלכתיים, ועידות, חקירות משטרתיות, בוררויות, מפגשים עסקיים, מסיבות עיתונאים ועוד. המתורגמן עומד או יושב ליד המרצה. המרצה מפסיק את דבריו לאחר מספר משפטים כדי לאפשר למתורגמן לתרגמו בקול, וחוזר חלילה. המתורגמן גם מתרגם למרצה את שאלות הקהל.
 
תרגום תוך ליווי - בסוג תרגום זה מתלווה המתורגמן לפמליה של אישים בכירים, לאנשי עסקים או לאנשי מקצוע בקבוצות או יחידים. הוא מתרגם, למשל, בעת ביקורים ממלכתיים בארץ ובחו"ל. באופן תרגום זה יכולים להיות מיושמים הן תרגום בלחישה והן תרגום עוקב. אפשר גם לעשות שימוש בציוד תרגום נייד ואז לבצע גם תרגום סימולטני.
 
 
 
תרגום  עוקב - שולמית הרן מטעם שגרירות ארה"ב
 
 
 
 
תרגום מהדף - זהו שילוב של תרגום בעל-פה עם קריאה: המתורגמן מתבקש לתרגם בקול ללא שיהוי את הכתוב במסמך, ללא הכנה מוקדמת או תרגומו בכתב מראש. סוג תרגום זה מתבצע בדרך כלל בעת מפגשים עסקיים, משפטיים, משטרתיים וכדומה.